معرفی معجم الافعال المتعدیة_ اللازمة
33 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز 1381 - شماره 11 » (5 صفحه - از 111 تا 115)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در زبان عربی «فعل» لازم یا متعدی است. «لغویان، فعل تامّی را که هرگز مفعولی ندارد، فعل لازم نامیده‏اند که به عناوین زیر نیز نامیده شده است: «الفعل الذی لایتعدّی»، «الفعل القاصر»، «الفعل غیر الواقع»، «الفعل غیر المجاوز»، «الفعل الموصول». در مقابل، فعل تامّی که مفعول می‏گیرد را فعل متعدّی نام گذاشته‏اند و آن را به نام‏هایِ «الفعل المجاوز»، «الفعل الواقع» و... نیز می‏شناسند. علمای صرف و نحو پیرامون فعل لازم و متعدی بحث‏های بسیاری کرده‏اند؛ از قبیل تعریف لازم و متعدی، اقسام تعدیه، تعدّی به یک مفعول، دو مفعول و سه مفعول و... . دامنه این مباحث آن‏قدر توسعه یافته که اخیرا اصالت لزوم یا تعدّی در فعل عنوان بحث «دکتر مصطفی جواد» از اساتید معروف ادبیات عرب قرار گرفته.....